Logo

Oktober er cybersikkerhetsmåned

Oktober er cybersikkerhetsmåned. Vet du hvilke grep du bør ta for å unngå at du eller bedriften din blir hacket? Lær mer om cybersikkerhet her.

Steinar Muggerud

Steinar Muggerud

Oktober er cybersikkerhetsmåned

Vet du hvilke grep du bør ta for å unngå at du eller bedriften din blir hacket?

Hvis svaret er tja, bør du fortsette å lese. For ifølge If Forsikring anmelder nemlig mer enn fem prosent av norske bedrifter hacking av sine datamaskiner og nettverk hvert år, og de økonomiske konsekvensene er ofte store.

Samtidig er mørketallene store, viser den årlige Mørketallsundersøkelsen fra Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Cybersikkerhet er et komplekst tema og det er ofte vanskelig for enkeltpersoner og bedrifter å vite hvilken ende de skal starte i. Konsekvensene blir dessverre ofte at man gjør for lite, og dermed utsetter seg selv og virksomheten for unødvendig risiko.

Derfor har Videocation nå lansert et kurs i cybersikkerhet for alle, som enkelt forklarer deg hvordan cyberkriminelle opererer og hvordan du identifiserer risikoene.

Få tilgang til kurs i cybersikkerhet

NorSIS markerer nå i oktober Nasjonal sikkerhetsmåned for 11.gang. Tema for årets kampanje er “En trygg digital hverdag".

I den forbindelse ønsker vi i Videocation å bidra til økt sikkerhet for alle ved at dine ansatte kan ta kursbevis i "Cybersikkerhet".

Kursholder Carsten Maartmann-Moe er administrerende direktør og etisk hacker i Transcendent Group, et konsulentselskap som spesialiserer seg på selskaps- og risikostyring, blant annet cybersikkerhet.

“For å ta gode beslutninger for å beskytte din egen og din virksomhets informasjon er det viktig å forstå hvordan undergrunnsøkonomien i cyberverden fungerer. Da er du bedre rustet for fremtiden, enten du er leder, ansatt eller en privatperson" sier Maartmann-Moe.

God cybersikkerhet er nemlig en forutsetning for god digitalisering, og når cyberverden og den fysiske verden stadig knyttes tettere sammen, skaper dette nye utfordringer som må takles på nye måter.

Aftenposten skrev nylig at Stortinget og stortingsrepresentanter ble utsatt for målrettede dataangrep i løpet av noen få uker. Stort sett alle duppeditter man omgir seg med – bilen, telefonen, bankkortet og smartlyspærene – har databrikker i seg som kan hackes.

“Digitalisering gjør at angrepsflaten din eller til din virksomheten ekspanderer, og det samme gjelder for samfunnet. Dette påvirker hvordan du må jobbe med sikkerhet i digitaliseringsprosjekter, og viser at cybersikkerhet må være en integrert del av denne typen initiativer.

Derfor er det viktig at din virksomhet har kontroll på området. Det forventes av myndigheter, aksjemarkedet, tilsyn og av de viktigste av de alle – nemlig kundene dine.”

Fra kurset Cybersikkerhet for alle, hvor Carsten snakker om de største risikoene, og hvordan kan man effektivt redusere dem?.

På spørsmål om hvem hackerne er, svarer Maartmann-Moe at det kan være hvem som helst og at det finnes mange forskjellige typer hackere – alt fra barneromshackere til cyberterrorister.

Det er nettopp dette som gjør det så vanskelig å identifisere dem og motivene deres. I tillegg er det ofte vanskelig å oppdage et dataangrep overhodet.

Ifølge IBM går det i gjennomsnitt 280 dager fra du blir hacket, til du oppdager det.

Maartmann-Moe forklarer at det ikke er mulig å sikre seg 100% mot cybersikkerhetshendelser, men desto viktigere er det å ha en plan for hvordan du bruker ressursene dine riktig. Det er nettopp det kurset hans skal hjelpe deg med – å identifisere effektive sikkerhetstiltak for virksomheten og deg som privatperson.

Registrer deg på Videocation og få tilgang til kurset vårt i cybersikkerhet og de hundrevis av andre kursene.

Ta kontakt

Med oss

Steinar Muggerud

Steinar Muggerud