Logo

FINN.no investerer i Videocation AS

FINN.no investerer i Videocation AS.

Steinar Muggerud

Steinar Muggerud

FINN.no investerer i Videocation AS

Oslo, 2. juni 2020

FINN.no, som er eid av Schibsted ASA, går nå inn på eiersiden i det norske selskapet Videocation AS. De digitale arbeidsplattformene som Teams, Zoom, Google Hangout m.fl. og video som lærings- og kommunikasjonskanal har fått en eksplosiv vekst gjennom Covid-19 og Corona-krisen.

Videocation AS er et norsk internettselskap, og skal utfordre de globale teknologiaktørene ved å bli ledende på digital opplæring i Norge. Selskapet er en heldigital læringsplattform som utvikler, kvalitetssikrer og publiserer nettkurs for det norske bedrifts- og personmarkedet.

Det globale opplæringsmarkedet er på ca. NOK 49 billioner og bare noen få prosent av dette var digitalisert i 2019. Det kommersielle norske etterutdanningsmarkedet for bedrifter ble estimert til ca. 10 milliarder for flere år siden. Internasjonalt har selskapet Lynda.com som nå er en del av LinkedIn Learning vært et forbilde for satsingen til Videocation AS.

FINN.no er Norges største markedsplass og ble stiftet i 2000 av blant annet Terje Seljeseth (gründer og styreleder i Videocation) som var adm. direktør i FINN.no frem til 2009 da han gikk inn i Schibsteds konsernledelse med ansvar for den internasjonale rubrikkvirksomheten.

– FINN.no ser et stort potensial innen EdTech-området og Videocation har bygd opp en solid norsk plattform hvor kurs- og kompetanseutvikling enkelt tilbys bedrifts- og privatmarkedet i en Netflix- basert løsning,

Christian Printzell Halvorsen, adm. direktør i FINN.no

At eksempelvis LinkedIn kjøpte Lynda.com i 2017 for $1.5 milliarder sier litt om potensialet.

– Vi er fornøyde med å ha fått FINN.no inn på eiersiden i Videocation AS, sier Marius Olsen som er adm. direktør for Videocation AS som skal ta opp konkurransen med de globale teknologiaktørene innen digital opplæring.

Han har bakgrunn som direktør for plattform- og teknologitrender i Schibsted, var med på å starte innholdsmarkedsføringsbyrået VG Partnerstudio og har ledet Urban Sharing som er et ledende teknologiselskap for mikromobilitet i Europa. Olsen har MBA fra INSEAD og har tidligere jobbet i The Boston Consulting Group (BCG).

Kontinuerlig læring og påfyll av ny kunnskap er viktigere enn noensinne

– på tvers av alle bransjer. Det er ingen tvil om at Videocation.no nå opplever økt etterspørsel i lys av dagens korona-situasjon, da mange sitter på hjemmekontor og en større andel arbeidstakere er permitterte. Det at videolæring både er mer kostnadseffektivt og miljøbesparende enn tradisjonell kursvirksomhet gjør oss trygge på veksten vi nå ser i videolæring kommer til å vedvare også i kjølvannet av korona- situasjonen, sier Marius Olsen.

– Videocation er en del av fremtidens metode for å avholde kurs. Forskning viser at videokurs er like effektivt som analoge kurs dersom det gjøres riktig, sier Terje Seljeseth som er styreleder i Videocation AS. Norge har tradisjonelt vært svake når det gjelder å etablere internettplattformer som unektelig er et av verdens største vekstområder. Vi ser daglig hvordan store amerikanske eller kinesiske plattformer blir fullstendig dominerende innen sine områder sier Seljeseth. Det burde være gode grunner til å heie på en norsk plattform for opplæring. Det kunne jo være greit at nordmenn ikke er helt avhengig av selskaper som Facebook, Google eller Amazon, smiler han.

– Videocation.no bruker norske eksperter når de utvikler videokurs for sine abonnenter. Nye kurs kommer ut hver uke, og vi er stadig på jakt på de fremste kursholderne i sitt fagfelt. Med Videocation får bedriftene også mulighet til å lage egne kurs til sine ansatte, sier Marius Olsen.

- Vi tror at fremtiden for opplæring ligger i en mye mer fleksibel og digital kursmodell som både er kostnadsbesparende for bedriften, bedre for miljøet, og ikke minst, mindre tidkrevende for deltakerne som kan gjennomføre kursene når og hvor det passer dem. Ingen er ferdig utlært etter fem år på universitet, og korte kurs med høy faglig kvalitet er en viktig driver i kontinuerlig læring og faglig påfyll.

Norge ligger bakpå når det kommer til digitalisering

Videokurs hjelper til å digitalisere bedriftene, samtidig som det bidrar til å senke bedriftens kostnader og miljøavtrykk. En forskningsbibliografi fra 2001 gjennomgår 355 studier og konkluderer med at det ikke er noen forskjell i læringsutbytte mellom klasseromskurs og nettkurs.

Selskapet har etablert et eget studio i Oslo med topp moderne teknologi og flerkameraproduksjon som sikrer at kurs- og opplæringsmodeller raskt kan bli tatt fra ide til publisert kurs. Videre bruker Videocation avansert teknologi når vi lager kurs for å ha god pedagogikk og opplevd relevans. I løsningen ligger blant annet visuelle virkemidler som digital tvilling, 3d animasjoner og miljøplassering.

Kort om Videocation AS

Videocation.no er en heldigital læringsplattform som utvikler, kvalitetssikrer og publiserer nettkurs for det norske bedrifts- og personmarkedet, så vel som for offentlig sektor.

Selskapet ble etablert i 2017 av Sigbjørn Petter Eilertsen, Truls Paulsen, Even Bolstad og Terje Seljeseth. FINN.no går nå inn med ca. 10% eierskap i selskapet. Videocation jobber kontinuerlig med å finne de mest attraktive ekspertene på sine felt og utvikle kurs i samarbeid med disse.

Kurspakken som ligger i det personlige abonnementet oppdateres ukentlig. Selskapet tilbyr også utvikling av egne kurs for bedrifter, organisasjonslivet og offentlig sektor.

Ta kontakt

Med oss

Steinar Muggerud

Steinar Muggerud