Logo

Moderne læring med video som pensum

Moderne læring med video som pensum. Omvendt undervisning med Magnus Johansson.

Steinar Muggerud

Steinar Muggerud

Moderne læring med video som pensum

I 2007 begynte Jonathan Bergmann og Aaron Sams, to high school-lærere fra Colorado, å eksperimentere med å ta videoopptak av forelesningene sine for å hjelpe studenter som av forskjellige grunner ikke kunne delta i undervisningen.

De to lærerne kunne sannsynligvis ikke forutse hva de da var med på å starte: nemlig det vi i dag kaller for «omvendt undervisning».

Mark Prensky sa i begynnelsen av 2000-tallet at datidens studenter var “digital native”. Disse studentene er i dag arbeidstakere, og de ønsker fortsatt til enhver tid tilgang på informasjon, både på fritiden og i arbeidet sitt. Yngre mennesker ønsker at teknologi skal være en integrert del av opplæringen.

Når undervisning i form av video hos Videocation er tilgjengelig på alle enheter når det passer den som ønsker å studere, er dette i tråd med hva dagens arbeidstakere forventer.

Masteroppgave avdekket økende interesse og behov for videolæring

I masteroppgaven jeg skrev sammen med Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold i 2014, så vi på hvordan elever opplever læreres egenproduserte videoer som læringsressurs.

At over 90% svarte at de var fornøyd eller svært fornøyd, gjorde det tydelig at videoopplæring har noe for seg.

Vi hadde aldri sett for oss interessen oppgaven har generert. Flere tusen personer har lastet den ned, og det er både imponerende, samtidig som det sier noe om innholdets relevans.

“If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow”.

John Dewey, aktivitetspedagog

Pedagogen John Dewey sa for nesten 100 år siden, og utsagnet er ikke noe mindre relevant i dag. Vi som arbeider med å lage opplæring for andre, må også ta inn over oss at tidene har forandret seg.

Medvirkende årsaker til at bruk av video har økt innenfor utdanning de siste årene, er utbredelsen av Youtube og tilgjengelighet av båndbredde. I dag har vi med oss internett i lomma, og vi ser video i et format som er tilpasset enheten vi er på.

Teknologien oppleves også som mindre forstyrrende nå enn hva den gjorde tidligere. Vi har få tekniske problemer, og det er enklere å produsere læringsvideoer med høy kvalitet. Og at man i tillegg ikke trenger å reise til et lærested, bidrar til at det er enklere å lære i dag.

For arbeidsgiver er det også en fordel når man å slippe å leie inn kursholder, lokale og holde av en dag da alle skal samles. Nå tar vi kurs når det passer oss.

Magnus Johansson sitt kurs om Google Meet kan du se på Videocation.

Korte økter gir størst utbytte

En av de mer effektive måtene å lære på, er gjennom korte økter. Forskning innenfor læringspsykologien har vist at læring fordelt på små bolker over lang tid (distribuert læring), er mer effektiv enn intensivert læring over et kortere tidsrom («massed learning»).

Forskning understreker også at læringsvideoer bør være korte, helst under 6 minutter. En leksjon i Videocation som er en del av et kurs, skal helst også være under 6 minutter, inklusive intro og outro. Dette er en hovedregel som vi eksperter på Videocation forholder oss til.

Hva er det som kan være en bidragende årsak til at vi i dag i større grad ønsker å studere på måten Videocation er bygget opp?

  • Det gir deg som skal lære stor fleksibilitet. Du kan se på video når du vil, og på hvilken enhet du vil. Samtidig viser empirien at studentene studerer hjemme i rolige omgivelser og ikke samtidig som man gjør noe annet, slik vi trodde før vi undersøkte dette.
  • Dersom du ønsker, kan du se videoen flere ganger, og på den måten repetere.
  • Det er mulig å se videoer i det tempoet du ønsker. Ta pause når du for eksempel trenger å notere, spole tilbake og se en gang til, eller se utvalgte utsnitt i høyere hastighet når det trengs.
  • Studenter sier de blir mer motivert ved å bruke video. Mer motivasjon bidrar til økt læring.
  • For arbeidsgiver er det mye å spare på å gi ansatte tilgang til kursuniverset på videocation.no, istedenfor å arrangere kurs internt eller sende ansatte bort for å få fysiske kurs.

“Læring når du vil og hvor du vil, i ditt tempo. Du bestemmer!”

Ta kontakt

Med oss

Steinar Muggerud

Steinar Muggerud