Videocation Videocation - Møller Mobility Groups Digitale Skole

Välkommen till Møller Mobility Groups nya digitala skola.I en värld som förändras med blixtens hastighet är ingen av oss helt utbildade efter skolan. Fortsatt utbildning har blivit en nödvändighet och vi hoppas att du hittar något för dig själv i denna databas med upp till nu 75 kurser inom många discipliner. Om du klickar på “mer info” har vi gjort en kort introduktionsvideo till dig om plattformen och vilka kurser som kommer.