Videocation Videocation - Byggeklosser i den digitale grunnmuren

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) presenterer i dette kurset en innføring i Nkoms ansvarsområder med hovedfokus på elektroniske kommunikasjonsnett. Målgruppen er utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og personell som virker innenfor fagområdet elektronisk kommunikasjon.