Videocation Videocation - HMS for øverste leder

Arbeidsmiljøloven pålegger øverste leder i alle bedrifter å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette kurset gir deg en praktisk innføring i hvordan du som øverste leder kommer i gang med systematisk HMS-arbeid i din bedrift. Spilletid: ca. 2 timer