Videocation Videocation - Mangfoldsledelse

Kan din bedrift utnytte kraften i en mangfoldig sammensatt arbeidsstokk? Dett kurset kaster lys over hvordan mangfold i praksis kan være lønnsomt for bedrifter og organisasjoner. Kurset retter seg mot ledere og fagpersoner som ønsker å styrke virksomhetens prestasjoner gjennom å etablere sterke team med kompletterende ferdigheter. Spilletid: ca. 1 time og 20 minutter