Videocation Videocation - Fremtidsfullmakt

Alle ønsker vi oss god helse og evne til å passe på oss selv. Mange kommer av ulike årsaker likevel i en situasjon der vi ikke er i stand til å ivareta sine interesser. I en slik situasjon bør du ha en fremtidsfullmakt.Da kan du bestemme hvem som skal ta vare på dine interesser hvis du mister muligheten til å gjøre dette selv.