Videocation Videocation - Akademisk skriving

Hvordan kan to studenter som sitter på like mye faglig kunnskap, få to vidt forskjellige karakterer? Svaret ligger i evnen til å formidle det vi kan. Heldigvis er ikke akademisk skriving en medfødt evne – det er noe som kan læres, og du kan starte i dag! Spilletid: ca. 1 time og 55 minutter