Videocation Videocation - Strategisk bruk av LinkedIn

LinkedIn er et fantastisk forretningsnettverk, og hvis du driver forretning i en eller annen forstand, bør du være tilstede på LinkedIn. Det er der du deler din kompetanse om business, jobb og karriere, samt får ta del i andres kompetanse på det samme. I dette kurset lærer du om hvordan du bruker LinkedIn strategisk. Spilletid: ca. 30 minutter