Videocation Videocation - Virkemiddelapparatet for gründere

I dette kurset får du oversikt over hvilke tilskudd og støtteordninger som finnes for gründerbedrifter i det offentlige virkemiddelapparatet. Du lærer også hvordan du går frem for å søke, og hva de ulike ordningene legger vekt på i søknaden. Spilletid: ca. 1 time