Videocation Videocation - Kundebegeistringsledelse

Vil du som leder ha tips og råd til hvordan du kan holde på motivasjonen til dine medarbeidere? Dette kurset gir deg konkrete forslag til aktiviteter som setter fokus på bedre kundeservice, merkevare, kultur, mersalg, motivasjon, holdninger, atferd, kunnskap og samarbeid. Spilletid: ca. 1 time