Videocation Videocation - Utleie og husleiekontrakten

De aller fleste leieforhold i Norge går helt smertefritt uten konflikter eller uenigheter av noen art. Dette er takket være godt forarbeide, gode leiekontrakter og at partene har tenkt litt igjennom hvordan opplevelsen bør være. Har utleier har satt seg godt inn i regler og at man skriver en god leieavtale mellom partene, vil overraskelsene bli færre, det er tanken bak dette kurset – at man skal få kunnskap om viktige grep man kan og bør gjøre og forberede.