Videocation Videocation - Økonomisk kriminalitet – hva er det for noe, og hvordan forebygge?

Risikoen for økonomisk kriminalitet er betydelig og mange virksomheter har ikke etablert tilstrekkelige systemer og rutiner for å forebygge og håndtere denne risikoen. Dette kurset gjør deg i stand til å sikre at virksomheten har iverksatt de tiltak som er nødvendige og forventet for å forebygge og håndtere risikoen.