Videocation Videocation - Grunnleggende juss for daglig leder

Dette kurset gir deg en innføring i hva juss i næringslivet egentlig er. Med kurset vil du få et startpunkt om jussens generelle spilleregler, og hvordan du kan «tenke juss», som utgangspunkt for de øvrige juridiske kursene. Spilletid: ca. 30 minutter