Videocation Videocation - Kommunikasjon som øker effektiviteten

Mange møter foregår på internett, og det blir enda viktigere å utnytte møtetiden effektivt. Ansikt-til-ansikt kan du bli mer effektiv ved å drive dialogen framover, så dere kommer fram til bedre resultat med mindre ressurser. Mens videokonferanser og nettsamtaler lett blir intense, og domineres av én deltaker eller møteleder som resulterer i mindre utnyttelse av potensialet i dialogen. Dette kurset vil vise deg hva du konkret kan påvirke i møtedialogen, så dine møter utgjør en forskjell på resultatet i saken. Spilletid: ca. 1 time og 20 minutter