Videocation Videocation - Forebygging av trusler og vold på arbeidsplassen

Dette er et kurs for alle arbeidstakere som ønsker å øke sin holdnings- og handlingskompetanse i møte med trusler og vold. Kurset gir også arbeidsgivere en mulighet til å oppfylle arbeidsmiljølovens skjerpede krav til opplæring av ansatte som kan stå i fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold i sin arbeidssituasjon. Spilletid: ca. 1 time