Videocation Videocation - Resultatgjennomgang GPTW – Møller Mobility Group

Lyst til å se GPTW-resultatene for hele Møller Mobility Group i 2020? Årets undersøkelse ble besvart av hele 3700 personer i konsernet, noe som utgjør en svargrad på rekordstore 91%. Resultatene fra undersøkelsen viser at Møller Mobility Group som helhet har hatt en positiv utvikling på samtlige av de fem dimensjonene GPTW benytter for å måle en tillitsbasert kultur.