Videocation Videocation - Lag spørreundersøkelser med Google Skjema

I dette kurset lærer du hvordan du kan lage undersøkelser med hjelp av Google Skjema, og hvordan du innhenter og håndterer svar fra respondenter. Spilletid: ca. 1 time