Videocation Videocation - Skatt på bolig del 2 – salg, formue- og eiendomskatt

I dette kurset lærer du reglene for salg av bolig og hytte og hvordan du kan selge skattefritt? Hvordan beregner du skatten hvis salget er skattepliktig? Du får også en kort innføring om formuesskatt og eiendomsskatt, og hvordan du går frem for å få boligverdien satt ned.