Videocation Videocation - Katarina Lalander Hamnes

Katarina Lalander Hamnes er ekspert på kundebegeistring. Hun har jobbet fulltid som instruktør og foredragsholder siden 1988, både i Norge og internasjonalt.