Videocation Videocation - Karianne Listerud Lund

Karianne Listerud Lund er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 15 års erfaring som advokat innenfor eiendomsrett og arv.