Videocation Videocation - Astrid Valen-Utvik

Astrid Valen–Utvik startet kommuikasjonsbyrået Valen–Utvik AS i 2009. Valen-Utvik AS leverer innholdsproduksjon og tar hånd om all dialog for ulike virksomheter i sosiale medier, og jobber konkret, praktisk og målrettet med tilstedeværelse på Facebook, Instagram, blogg og andre sosiale kanaler for sine kunder.