Logo

Forebygging av trusler og vold på arbeidsplassen

Dette er et kurs i forebygging av trusler og vold på arbeidsplassen. Kurset passer for alle som ønsker å øke sin holdnings- og handlingskompetanse i møte med trusler og vold.

Kom i gang

EkspertKursekspert: Bjørn Petter HanssenGeir Olsen

Antall leksjonerLeksjoner: 18

TidVarighet: 81 minutter

MikrofonSpråk: Norsk

SertifikatDu lærer:
  • Pyramiden for voldsforebygging – en praktisk modell for å jobbe med forebygging av vold
  • Hvordan kommunisere for å forebygge kritiske hendelser
  • Hvordan vurdere risiko i møte med trusler om vold
  • Hvordan bruke selvregulering i stressede situasjoner

Dette er et kurs for alle arbeidstakere som ønsker å øke sin holdnings- og handlingskompetanse i møte med trusler og vold.

Kurset gir også arbeidsgivere en mulighet til å oppfylle arbeidsmiljølovens skjerpede krav til opplæring av ansatte som kan stå i fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold i sin arbeidssituasjon.

Bjørn Petter Hanssen og Geir Olsen ønsker med dette kurset å bidra med både teoretisk og praktisk kunnskap som kan komme til nytte før, under og etter en kritisk situasjon – selv om det overordnede målet alltid er at slike situasjoner ikke skal oppstå.

Kurset vil gjøre deg trygg nok til å møte truende personer og situasjoner på en god måte. Du skal kunne gjøre gode vurderinger av disse situasjonene, forstå hva som kan dempe en farlig situasjon og ha verktøy som kan brukes for å unngå at situasjoner utvikler seg i en farlig retning.

Du skal også utvikle en forståelse av hvor viktig det er å jobbe med dette i «fredstid», slik at din kompetanse på å møte skremmende situasjoner kan utvikles fortløpende.

Videre vil du lære hva som påvirker personer i stressende situasjoner, og hvordan forstå og håndtere disse mekanismene.

Dette kurset i forebygging av trusler og vold på arbeidsplassen gir deg også en forståelse av hvorfor oppfølging er viktig etter trusler og vold, samt hvordan du kan gi umiddelbar oppfølging etter en slik hendelse.

Kom i gang

Har du allerede en konto?

Logg inn for å se kurset

Bjørn Petter HanssenBjørn Petter Hanssen

Bjørn Petter Hanssen har bakgrunn fra sikkerhetspsykiatrien, hvor han har nærmere 30 års erfaring med å utvikle strategier for å møte aggressiv atferd på best mulig måte. En del av denne kunnskapen er samlet i en fagbok om emnet. Gjennom en årrekke har han undervist på arbeidsplasser og høyskoler rundt omkring i Norden. Han har lang fartstid som veileder, er utdannet sinnemestringsterapeut, og har omfattende erfaring med risikovurdering på både individ- og organisasjonsnivå.

Geir OlsenGeir Olsen

Geir Olsen har klinisk erfaring fra psykiatrisk akuttmottak, akuttmottak for rusavhengige og sikkerhetspsykiatri, samt 16 års erfaring fra kompetansesenter i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i region vest. Olsen har en master fra UiB om “Symbolsk vold og bruk av makt i norsk psykiatri”. Han har også videreutdanning i kognitiv terapi, er utdannet sinnemestringsterapeut og utdannet i operativ psykologi ved UiB. Olsen har mye erfaring fra kursvirksomhet i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og var også prosjektleder for implementering av TERMA-programmet i Helse Bergen, som ble belønnet med KLP sin arbeidsmiljøpris.

Ønsker din bedrift å bli bedre på HMS?

Skap bedre resultater med digitale kurs og skreddersydd opplæring. Lær av Norges ledende fageksperter. Snakk med oss. Vi hjelper din bedrift.