Logo

HMS for verneombud og AMU-medlemmer

Kurset HMS for verneombud og AMU-medlemmer gjør deg som er verneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg i stand til å ta riktige og trygge beslutninger om HMS.

Kom i gang

EkspertKursekspert:Karine Einang

Antall leksjonerLeksjoner:26

MikrofonSpråk:Norsk

SertifikatDu lærer:
  • Lære hvordan vi kan jobbe systematisk med HMS-regelverket for å tilfredsstille kravene
  • Forstå arbeidsgivers plikter og arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
  • Verneombudet, AMU og BHT sine roller i HMS-arbeidet
  • Utføre en enkel risikovurdering og lage planer og tiltak basert på denne
  • Bli trygg i rollen din som følge av forståelsen av HMS-arbeid i alle ledd
  • Kunne bidra til et inkluderende arbeidsliv for å senke sykefraværet, styrke arbeidsmiljøet, og sørge for at alle blir involvert i arbeidet de er satt til å utføre
  • Håndtere konflikter så virksomheten kommer styrket ut av den

Velkommen til HMS-kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU)!

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) plikter å gjennomgå tilstrekkelig HMS-opplæring.

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlem, men vil være like relevant for ledere og andre – som for eksempel ansatte innen HMS og HR, eller tilitsvalgte.

Kurset gjøre deg som er verneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg i stand til å ta riktige og trygge beslutninger om HMS. Her vil du lære mer om hva du kan gjøre for å utføre rollen din på best mulig måte; du vil få grundig informasjon om regelverket; lære mer om hva oppgavene dine egentlig går ut på; og du vil finne ut av hvor du kan lete når du trenger ytterligere svar.

NB! Dette kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer, men kan også inngå som en et blended learning-kurs for de virksomhetene som skal ha minst 40-timers HMS-opplæring.

I dette kurset vil blant annet lære mer om: Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid Internkontroll Systematisk HMS-arbeid Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter Den enkeltes rolle i arbeidsmiljøarbeidet ROS-analyse Kommunikasjon og samarbeid Vernerunder og oppfølging

Kom i gang

Har du allerede en konto?

Logg inn for å se kurset

Karine EinangKarine Einang

Karine Einang vil hjelpe deg med å ha en god og trygg dag på jobben! Einang har en variert yrkesbakgrunn, der hun blant annet har arbeidet som personalsjef, brannsjef, brannkonstabel, tilsynspersonell i brannvesenet og lederutvikler. Etter en bachelor i Risk Management utdannet hun seg videre til HMS-ingeniør og deretter branningeniør, med påfølgende årstudium i beredskapsledelse og diverse utdanninger fra Norges Brannskole og Politihøgskolen. Einang er utdannet NLP- og Assertivitets-coach, og har sertifisert seg i persolog® Personfaktormodell.

Einang er glad i å skrive, og er forfatter av den utradisjonelle håndboken for ledere «Hjelp, jeg har blitt sjef!», og medforfatter av den bestselgende boken «The recipe for success» sammen med USA sin nr. 1 suksess-coach Jack Canfield.

I dag driver hun Einang Safety Consult AS, og har både som privat og profesjonelt mål å bidra til at de hun møter på sin vei skal ha en trygg og kjekk dag på jobben.

Ønsker din bedrift å bli bedre på HMS?

Skap bedre resultater med digitale kurs og skreddersydd opplæring. Lær av Norges ledende fageksperter. Snakk med oss. Vi hjelper din bedrift.