Logo

Kurs i bruk av risikovurdering i havbruk

Kurs i bruk av risikovurdering i havbruk med Jan Dahlsveen som er sjefsrådgiver i Safetec. I dette kurset lærer du hva en risikovurdering er, og hvordan du kan bruke dette aktivt i ditt arbeid innen havbruk.

Kom i gang

EkspertKursekspert:Jan Dahlsveen

Antall leksjonerLeksjoner:14

MikrofonSpråk:Norsk

SertifikatDu lærer:
  • Være i stand til å forstå hva risiko og risikovurdering er (terminologi).
  • Være i stand til å gjennomføre en metodisk risikovurdering.
  • Være i stand til å forstå hva risikovurdering kan brukes til i havbruksnæringen.

Kurs i bruk av risikovurdering i havbruk med Jan Dahlsveen som er sjefsrådgiver i Safetec. I dette kurset lærer du hva en risikovurdering er, og hvordan du kan bruke dette aktivt i din jobb innen havbruksnæringen.

Kurset skal bidra til at færre arbeidskolleger blir skadet, at fisken har det bra, at færre fisk rømmer og at ytre miljø ikke skades slik at verdier går tapt.

Du lærer å gjøre en risikovurdering med metodisk tilnærming, og dermed oppnå en mer effektiv sikkerhetsstyring i havbruksnæringen. Du lærer også å sikre verdier og ha kontroll på din organisasjons omdømme.

Du får kunnskap om de grunnleggende begrepene, og hvordan disse vurderingene gjøres trinn for trinn.

I kurset brukes eksempler fra næringen, og du får innsikt i en risikovurdering av personskade under båtoperasjon, rømming av fisk og en overordnet risikovurdering for en hel virksomhet.

Risikovurderinger er først virkelig nyttige når vi bruker dem til å finne og iverksette tiltak for å redusere risiko i det daglige arbeidet. Derfor er dette også en viktig del av kurset.

Dette kurset i risikovurdering i havbruk passer for deg som jobber i havbruksnæringen, enten som driftsleder, røkter, servicepersonell, leder eller i en annen stilling. Om du har HMS-ansvar eller andre HMS-oppgaver, kan du også ha god nytteverdi av kurset.

Vi gjør risikovurderinger for å hindre at ulykker skjer og at folk blir skadet, fisk rømmer og utstyr blir ødelagt. Her får du mer kunnskap om den praktiske nytteverdien av bruk av risikovurderinger slik at du og dine kolleger jobber på en sikrere måte.

Når du har tatt dette kurset, er målet at du skal tenke litt annerledes om risikostyring.

Kom i gang

Har du allerede en konto?

Logg inn for å se kurset

Jan DahlsveenJan Dahlsveen

Dahlsveen har en doktorgrad i LNG-sikkerhet og er ansatt i Safetec som “Chief adviser”. Safetec er Norges ledende konsulentselskap for tjenester innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. Målet mitt er at kurset “Risikovurdering i havbruk” skal gi deg et godt grunnlag for å kunne gjøre gode risikovurderinger, og at dette blir en naturlig del av det arbeidet du utfører til daglig, sier eksperten. Innenfor havbruk, jobber han også med risikovurderinger knyttet til utviklingskonsesjoner, der en del av oppdraget er å optimalisere driften og sikre best mulig fiskevelferd. De tre siste årene har Dahlsveen også vært Safetecs representant i komiteen for utvikling av ny standard NS 9415 for flytende akvakulturanlegg, som ble presentert i september i 2021. Standarden tydeliggjør risikobasert tilnærming og påpeker viktigheten av å gjøre gode risikovurderinger slik at et akvakulturanlegg kan designes for sikker drift.

Ønsker din bedrift å bli bedre på HMS?

Skap bedre resultater med digitale kurs og skreddersydd opplæring. Lær av Norges ledende fageksperter. Snakk med oss. Vi hjelper din bedrift.