Logo

Økonomisk kriminalitet – hva er det for noe, og hvordan forebygge?

Dette kurset lærer deg tiltak som er nødvendige og forventet for å forebygge økonomisk kriminalitet og i stand til å håndtere risiko.

Kom i gang

EkspertKursekspert: Kristian Thaysen

Antall leksjonerLeksjoner: 16

TidVarighet: 70 minutter

MikrofonSpråk: Norsk

SertifikatDu lærer:
  • Hva slags økonomisk kriminalitet din virksomhet kan bli utsatt for
  • Hva slags økonomisk kriminalitet du selv kan begå
  • Hvordan redusere risikoen for økonomisk kriminalitet
  • Hvilke tiltak din virksomhet kan og bør iverksette

Risikoen for økonomisk kriminalitet er betydelig og mange virksomheter har ikke etablert tilstrekkelige systemer og rutiner for å forebygge og håndtere denne risikoen.

Dette kurset i forebygging av økonomisk kriminalitet gjør deg i stand til å sikre at virksomheten har iverksatt de tiltak som er nødvendige og forventet for å forebygge og håndtere risikoen.

Gjennom kurset får du god innsikt i og forståelse for risikobildet knyttet til økonomisk kriminalitet, de ulike typetilfeller av økonomisk kriminalitet og ikke minst hvordan virksomheten bør innrette seg for å forebygge økonomisk kriminalitet og ikke minst være godt rustet dersom man skulle bli utsatt for økonomisk kriminalitet.

Kom i gang

Har du allerede en konto?

Logg inn for å se kurset

Kristian ThaysenKristian Thaysen

Kristian Thaysen er Managing Partner og grunnlegger av rådgivningsselskapet Agenda Risk. Før dette har Thaysen vært rådgiver i 15 år i PwC og BDO. I BDO var han partner og ledet selskapets granskningsavdeling fra 2016. De siste årene i BDO ledet han i tillegg ledet hele selskapets rådgivningsmiljø, som i tillegg til compliance og gransking leverte tjenester innenfor verdivurdering, fusjoner og oppkjøp, generell økonomi- og ledelsesrådgivning, business analytics, bærekraft, cybersecurity samt sikkerhet og beredskap. Han har omfattende erfaring med risikostyring, internkontroll, personvern, compliance, samt gransking og økonomisk kriminalitet. Thaysen har solid forståelse for dagens risikobilde, både fra et ledelsesperspektiv og fra et mer operativt perspektiv. Thaysen har i en årrekke holdt en mengde foredrag om blant annet økonomisk kriminalitet og kriminalitetsforebygging.

Ønsker din bedrift å bli bedre på Jus?

Skap bedre resultater med digitale kurs og skreddersydd opplæring. Lær av Norges ledende fageksperter. Snakk med oss. Vi hjelper din bedrift.