Logo

Emosjonell kompetanse i arbeidslivet: Hvordan forstå følelser?

I dette kurset får du en grundig innføring i et teoretisk og praktisk rammeverk for å forstå og håndtere positive og negative emosjonelle prosesser som typisk forekommer i arbeidslivet.

Kom i gang

EkspertKursekspert: Aksel Inge Sinding

Antall leksjonerLeksjoner: 18

TidVarighet: 90 minutter

MikrofonSpråk: Norsk

SertifikatDu lærer:
  • Emosjonell kompetanse
  • Følelsene som et signalsystem
  • Sentrale emosjonelle prosesser i arbeidslivet
  • Når følelser blir vanskelige

Følelser er drivstoff og spiller en viktig rolle for produktivitet og effektivitet på en arbeidsplass.

Kurset har som mål å øke din emosjonelle kompetanse - altså din evne til å kunne forstå og håndtere følelser i deg selv og andre.

Gjennom kurset vil du få presis og klargjørende informasjon om hva følelser er, hva som skjer i et menneske når de føler på noe, hvilke følelser som typisk spiller seg ut i arbeidslivet og hvordan de kan komme til uttrykk.

Kurset tar for seg både positive tilstander (
motivasjon, inspirasjon, glede, interesse, stolthet og engasjement
), samt mer negative tilstander (
frykt, lav selvfølelse, bitterhet, sinne, raseri, konflikt, frustrasjon og sorg
).

Et sentralt mål er å øke din evne til å kunne gjenkjenne og forstå hva som foregår i deg selv og andre, og ha et bevisst forhold til hva dette innebærer slik at du kan nyttiggjøre deg av informasjonen og være i stand til å ta i bruk empatiske intervensjoner på en genuin og effektiv måte.

Dette kurset legger grunnlaget for å få best mulig utbytte av kurset Emosjonell kompetanse i arbeidslivet 2: Hvordan møte og håndtere følelser på en god måte?

Kom i gang

Har du allerede en konto?

Logg inn for å se kurset

Aksel Inge SindingAksel Inge Sinding

Aksel Inge Sinding er psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning i Oslo. Han er spesialisert innen emosjonsfokusert terapi (EFT) og emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST). Ved siden av sitt kliniske virke som psykolog driver Sinding mye fagformidling gjennom foredrag, kurs og veiledning om følelser og følelseshåndtering for foreldre, helsepersonell og i arbeidslivet. Han har blant annet forelest for Teknas lederutviklingsprogram GILA, Folkehelseinstituttet, Solstrand-programmet, NTNU, Forskerforbundet, UiT, Mattilsynet, AHUS, Human-Etisk Forbund, ECONA og NOVA. Han har gitt ut boken “Klok på følelser”, står bak siden følelseskompasset.no, jobber jevnlig med NRK og Aftenposten, og skriver for psykologiske tidsskrift.

Ønsker din bedrift å bli bedre på kommunikasjon?

Skap bedre resultater med digitale kurs og skreddersydd opplæring. Lær mer av Norges ledende eksperter. Snakk med oss. Vi hjelper din bedrift.