Logo

Kommunikasjon som øker effektiviteten

Dette kurset vil vise deg hva du konkret kan påvirke i møtedialogen, så dine møter utgjør en forskjell på resultatet i saken.

Kom i gang

EkspertKursekspert: Tina Eriksen-Deinoff

Antall leksjonerLeksjoner: 18

TidVarighet: 80 minutter

MikrofonSpråk: Norsk

SertifikatDu lærer:
  • Lære å skille effektive møter fra ineffektive, mens de pågår
  • Få konkret innsikt i hvordan du selv påvirker dialogen i den retningen du vil
  • Øke kvaliteten på beslutningene
  • Sikre at løsningene dere kommer fram til i fellesskap, blir mer robuste
  • Redusere misforståelser og øke tempo i gjennomføringen
  • Ta føring på tidsbruk og fokus så vel før som under og etter møtene
  • Gjøre digitale møter mer produktive, og ansikt-til-ansikt møter mer ressurseffektive

Når møter er ineffektive, stjeler de både energi og fokus.

Mange møter foregår på internett, og det blir enda viktigere å utnytte møtetiden effektivt. Ansikt-til-ansikt kan du bli mer effektiv ved å drive dialogen framover, så dere kommer fram til bedre resultat med mindre ressurser.

Mens videokonferanser og nettsamtaler lett blir intense, og domineres av én deltaker eller møteleder som resulterer i mindre utnyttelse av potensialet i dialogen.

Tenk hvis du kunne øke produktiviteten i bare halvparten av møtene! Da blir det færre møter om samme sak, og flere personer blir i stand til å gjennomføre beslutninger riktig første gang i etterkant.

Effektiv møtedialog både reduserer kostnader og øker verdiskapingen på samme tid.

Dette kurset viser deg hvordan du med enkle grep kan påvirke kvaliteten på dialogen og utfallet av møtene. Heretter kan du slippe bortkastede møter. Du vil i løpet av dette kurset kunne bruke ulike kommunikasjonsverktøy for å sikre både nye ideer og bedre gjennomføringsevne.

Kurset fokuserer på den verbale ordvekslingen. Blir idéframlegg rundt bordet oppfattet som nytenking, eller er det egentlig bare en orientering om noe som noen allerede vet, og de andre får tilgang til?

Blir andres ideer brukt til å bygge opp helt nye ideer som ingen av deltakerne før hadde tenkt på?

Kurset er basert på atferdsvitenskapelig forskning. Det er i bunn og grunn “common sense”, og grunnen til at du skal investere tid og fokus på dette kurset, er å utfordre ryggmargsreflekser, vanemønstre og uproduktive dialoger.

Ved bevisst å ta tak i kommunikasjonsatferdene som gjør en forskjell på dynamikken i møtet, får du et endret utfall og resultat.

Du vil kunne bruke det du har lært umiddelbart etter hver leksjon, slik at du allerede i påfølgende møte kan eksperimentere på egen hånd.

Kom i gang

Har du allerede en konto?

Logg inn for å se kurset

Tina  Eriksen-DeinoffTina Eriksen-Deinoff

Tina Eriksen-Deinoff har 30 års praktisk erfaring med å lede omstilling, bygge bedriftskultur og utvikle service- og tjenesteproduksjon i både offentlig og privat virksomhet. Hun har en teoretisk bakgrunn med sammensatt utdannelse innen atferdsvitenskap, pedagogikk, økonomi, psykologi, medisin, markedsføring, kommunikasjon og lingvistikk. Eriksen-Deinoff jobber med personlig atferd som påvirker omgivelsene og gir ønsket effektforskjell på halve tiden.

Ønsker din bedrift å bli bedre på kommunikasjon?

Skap bedre resultater med digitale kurs og skreddersydd opplæring. Lær mer av Norges ledende eksperter. Snakk med oss. Vi hjelper din bedrift.