Logo

Endringsnøkkelen – suksessoppskrift for vellykket endring og omstilling

I dette kurset får du kunnskapen du trenger for å lykkes med endring og omstilling i praksis.

Kom i gang

EkspertKursekspert: Erlend Osborg GitsøJon Fredrik Alfsen

Antall leksjonerLeksjoner: 23

MikrofonSpråk: Norsk

SertifikatDu lærer:
  • Hva slags endringer gjennomgår organisasjoner?
  • SMART involvering og hvorfor det er avgjørende for vellykket endring
  • Prosessmodell for endringsarbeid
  • Verktøy for å forstå virksomhetens endringssituasjon
  • Kartlegging av endringsmodenhet
  • Formulering av endringsambisjon
  • Valg og iverksettelse av endringstiltak

Vi lever i en tid preget av stadig økende endringstakt, men forskning viser at så mange som 70-75% av planlagte endringer mislykkes. Hvorfor? De fleste av oss har nemlig kunnskapen, men får det ikke helt til i praksis.

I dette kurset viser Erlend Gitsø og Jon Fredrik Alfsen fra Impaktor deg hvordan du lykkes med endring og omstilling, ved hjelp av systematisk involvering og ansvarliggjøring av hele organisasjonen.

Ikke bare i forbindelse med endringer, men også i tilrettelagte og kontinuerlige diskusjoner i organisasjonen om hva fremtiden kan bringe av muligheter og utfordringer.

Du lærer om menneskelige reaksjoner på endring, og du får innsikt i anvendbare teorier og modeller som beskriver hvordan du som mellomleder kan hjelpe egen organisasjon til å mestre kontinuerlig omstilling og endring.

Etterpå vil du ha en bedre forståelse av hva smart involvering innebærer, og du vil sitte igjen med en verktøykasse du kan bruke i egen virksomhet. Med kurset følger også en arbeidsbok du benytter aktivt gjennom kurset.

Kom i gang

Har du allerede en konto?

Logg inn for å se kurset

Erlend Osborg GitsøErlend Osborg Gitsø

Erlend Gitsø er statsviter og har arbeidet med endrings-, forbedrings- og lederutviklingsprosesser i både offentlige og private virksomheter de siste 17 årene. Gitsø har også hatt ansvar for utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer rettet mot idretten og innehar en vitenskapelig bistilling ved NIH som universitetslektor med fagansvar for trener-/ lederutdanning, og har også utgitt lærebøker innen ledelse og coaching.

Gitsø arbeider i dag primært med utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer, med særlig fokus på trening i praktiske lederferdigheter for å istandsette ledere og mobilisere medarbeidere for å realisere strategien og oppnå målene virksomheten har satt seg.

Som en naturlig forlengelse av slike programmer arbeider Gitsø som regel også tett med ledergruppene og deres utviklingsprosesser. Her er ofte tematikken ulike forbedrings- og/eller utviklingsprosjekter, ofte knyttet til endring/effektivisering, i tillegg til å utvikle kommunikasjons- og relasjonsferdigheter hos lederne. Hensikten er å bidra til at virksomhetene når sine mål og realiserer sine strategier.

Jon Fredrik AlfsenJon Fredrik Alfsen

Jon Fredrik Alfsen er en erfaren konsulent innenfor områder som omstillings- og utviklingsprosesser, utvikling av godt lederskap og godt medarbeiderskap, kompetanse- og talentutvikling, livsfase- og seniorpolitikk. Han er en inspirerende kurs- og foredragsholder med et sterkt engasjement for å skape sunne prestasjonskulturer og attraktive arbeidsplasser.

Ønsker din bedrift å bli bedre på endring og omstilling?

Skap bedre resultater med effektive kurs og skreddersydd opplæring. Lær mer av Norges ledende eksperter. Snakk med oss. Vi hjelper din bedrift.