Logo

Kurs i prosjektstyring – slik får du suksessfulle prosjekter

God prosjektstyring er essensielt for at prosjekter skal levere gode resultater. I dette kurset i prosjektstyring lærer du å levere prosjekter til avtalt tid og med ønsket kvalitet.

Kom i gang

EkspertKursekspert:Fabian Ozemoya Egbele

Antall leksjonerLeksjoner:16

MikrofonSpråk:Norsk

SertifikatDu lærer:
  • God og effektiv planlegging for å oppnå ønsket resultat
  • Kommunisere med kunder, team og underleverandører
  • Fordele arbeidsoppgaver innad i teamet basert på kompetanse
  • Følge opp prosjektet for bedre oversikt over tid
  • Skape gode rutiner for effektiv arbeidsflyt i dine prosjekter
  • Lære av feil for å bli bedre på prosjektstyring i fremtiden

En aktiv, trygg og kompetent prosjektleder skal skape et miljø hvor folk ønsker å prestere. Et miljø som holder høy standard og alltid leverer arbeid av høy kvalitet.

En som arbeider med prosjektstyring skal ikke bare være ekspert på faget, men også være en person som klarer å få de rundt seg til å prestere på sitt beste.

Motiverte og engasjerte medarbeidere skapes gjennom god kommunikasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, tydelig rollefordeling og eierskap til det teamet jobber med.

Du skal levere et sluttprodukt, men mållinjen er ikke nådd før prosjektet er levert OG evaluert. Evaluering av arbeidet som har blitt levert er en viktig faktor på veien mot effektiv prosjektstyring.

Hvor stor margin var det på prosjektet? Leverte vi til forventet kvalitet? Var kompetansen på medarbeiderne for høy eller for lav? Hva kan vi gjøre i fremtiden for å sikre bedre lønnsomhet?

Erfaringene du samler opp over tid er av høy verdi og kan blant annet brukes til å kvalitetssikre arbeid i fremtiden. Høyere kvalitet på arbeidet kan føre til høyere verdi som igjen kan faktureres ut til kunden. Samtidig skaper du et godt rykte for deg selv, som igjen skaper flere oppdrag.

I dette kurset i prosjektstyring lærer du det du trenger for å levere gode prosjekter til fornøyde kunder.

Du får innsikt i ressursplanlegging, gode faktureringsrutiner, prosjektstyringsverktøy, prosjektøkonomi, kommunikasjon, delegering, etablering av rutiner, motivasjonsteknikker, kvalitetssikring og evaluering.

Bli med på kurs i prosjektstyring, og lær mer om hvordan du kan lykkes bedre i rollen som prosjektleder. Dette kurset passer for deg som styrer alt fra små til store prosjekter - og alt i mellom.

Kom i gang

Har du allerede en konto?

Logg inn for å se kurset

Fabian Ozemoya EgbeleFabian Ozemoya Egbele

Fabian Ozemoya Egbele har jobbet med en rekke selskaper hvor han har vært med på forme gode rutiner for gode prosjekt leveranser. Med bakgrunn i organisasjonspsykologi har han en god forståelse av hva som er viktig for å lykkes med sine prosjekter.

Ønsker din bedrift å bli bedre på ledelse?

Skap bedre resultater med digitale kurs og skreddersydd opplæring. Lær mer av Norges ledende eksperter. Snakk med oss. Vi hjelper din bedrift.