Videocation

Videocation - Kurs i HMS for alle ansatte - Karine Einang

HMS-opplæring for alle skulle vært alfa og omega med jevne mellomrom. Hvorfor? Enkelt og greit fordi HMS er grunnmuren som må være på plass for at både du og jeg skal ha en god dag på jobben. Forstår vi HMS, luker vi automatisk bort misforståelser, unødvendig stress eller situasjoner som er risikofylte - både fysisk og psykisk. Dette kurset gir deg og dine kollegaer innføring i HMS, slik at dere får felles forståelse av hva HMS betyr – og hvorfor HMS-forståelse enkelt og greit må på plass.

 1. Karine Einang

 1. Introduksjon til kurset

 2. Din rolle er viktigere enn du tror

 3. Hva er egentlig HMS?

 4. Hva trenger du å vite om HMS-regelverket?

 5. Mer lærdom fra Arbeidsmiljøloven

 6. Arbeidsgivers plikter

 7. Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning

 8. Krav til det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet

 9. Varsling

 10. Risikovurderinger

 11. Hjelperne i HMS-arbeidet: Bedriftshelsetjenesten, verneombudet og AMU

 12. Informasjon og kommunikasjon

 13. Konflikter

 14. Avslutning

 1. HMS, lover og regler

 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning i HMS-arbeidet
 • Arbeidsgivers plikter når vi snakker HMS og arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
 • Psykososialt og fysisk arbeidsmiljø
 • En enkel risikovurdering for å skape godt arbeidsmiljø og god HMS
 • Konflikter og kommunikasjon og betydning for HMS