Videocation

Videocation - Kvalitetsledelse for toppledere - Siri Mathiesen

Driver du som toppleder med kvalitetsledelse, eller har du delegert det bort? Som toppleder trenger du ikke å vite alle detaljene i et kvalitetssystem, men du trenger å vite essensen av det. I kurset kvalitetsledelse for toppledere gir Siri Mathiesen deg en innføring i de viktigste elementene du må forholde deg til. Du får en rask oversikt over de viktigste elementene i ISO 9001 og ledelsesprinsippene den bygger på. Du skal få argumenter for hvorfor du som toppleder skal engasjere deg i kvalitetsledelse og hvordan det er ment å være til nytte for virksomheten. Og du skal få eksempler på misjon, visjon og kvalitetspolicyer og -mål, slik at du ser hvordan de henger sammen og dets rolle i et kvalitetssystem. Og så skal du få høre hvordan du kan gjøre ledelsens gjennomgåelse til ditt møte. Etter at du er ferdig med kurset skal du ha fått en bedre forståelse for intensjonen med standarden ISO 9001 og hvordan du som toppleder får mer nytte og verdi ut av systemet når du velger å være mer aktiv i virksomhetens kvalitetsledelse.

 1. Siri Mathiesen

 1. Introduksjon

 2. Essensen av kvalitetsledelse

 3. Helhetlig ledelsessystem, eller virksomhetsstyring

 4. Innhold i et kvalitetsledelsessystem

 5. What’s in it for me

 6. Ledelsesprinsippene

 7. Forventninger til deg som toppleder

 8. Sett hovedretning med visjon og misjon

 9. Sett prioritering med verdier, policy og mål

 10. Eksempel på kvalitetspolicy og mål

 11. Styrk virksomheten med prosesser

 12. Viktigheten av flyt i produksjonen

 13. Bryt ned barrierer med prosesstankegang

 14. Gjør endringer smidige

 15. Dokumentasjon må man ha

 16. Evaluer systemet med revisjoner

 17. Tenk fremover med ledelsens gjennomgåelse

 18. Hvordan du kan løfte bedriften?

 19. Avslutning

 1. Strategi og ledelse

 • Hva et kvalitetssystem er og hva det omfatter
 • Hvorfor du ønsker å ha et kvalitetssystem
 • Hvordan et kvalitetssystem er til nytte for virksomheten
 • Hvordan et kvalitetssystem er til nytte for deg som leder
 • Hva som forventes av deg som toppleder når du har valgt å forplikte deg til et formelt kvalitetssystem
 • Hva din rolle er i et kvalitetssystem