Videocation

Videocation - Arveoppgjør – prosessen fra start til mål - Per-Jakob Haakstad

Hvert år dør det ca. 40 000 personer i Norge. De fleste etterlater seg verdier som formue. I kurset lærer du om delingen av disse verdiene mellom arvingene. Det er ofte mange oppgaver som må løses, men etter kurset kan du nok til å fikse et enkelt arveoppgjør. Kurset viser seg en vanlig prosess fra A til Å. Etter kurset forstår du også når det kan være lurt å få hjelp av advokat. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Per-Jakob Haakstad

 1. Introduksjon til kurset

 2. Dødsfallet, informasjon til arvinger gravferden

 3. Selve graferden

 4. Sikring av verdier og planlegging

 5. Få oversikt over formue

 6. Skaffe oversikt over avdødes gjeld

 7. Valg av skifteform

 8. Privat skifte igangsettes

 9. Klargjøring og planlegging av selve skiftet

 10. Praktisk gjennomføring

 11. Håndtering av innbo og løsøre

 12. Bolig og hytte

 13. Skatteoppgjøret

 14. Selve fordelingen

 15. Særtema 1: Hvem arver hvem

 16. Om testamenter

 17. Ektefellens stilling

 1. HMS, lover og regler

 2. Økonomistyring og forretningsutvikling

 • Selve oppgjøret, prosessen fra start til mål
 • Hvem arver hvem, både om slektsarv og testamentarv
 • Situasjonen når avdøde etterlater seg ektefelle eller samboer