Videocation

Videocation - Skatt på bolig del 2

Velkommen til del 2 av kurset Skatt på bolig. Her vil du lære om reglene for salg av bolig og hytte. Hvordan kan du selge skattefritt? Og hvordan beregner du skatten hvis salget er skattepliktig? Du får også en kort innføring om formuesskatt og eiendomsskatt, og hvordan du går frem for å få boligverdien satt ned.

 1. Øistein Olsen Krokmoen

 1. Innledning om salg av bolig: Hovedregel og unntak

 2. Kravet om eiertid

 3. Kravet om botid

 4. Brukshindringer

 5. Gevinstskatt likevel?

 6. Salg av hytte

 7. Skattepliktig boligsalg: inngangsverdi og utgangsverdi

 8. Inngangsverdien på arvet bolig

 9. Formuesskatt på bolig

 10. Eiendomsskatt

 1. Huseiernes medlemskurs

 • Hva som skal til for å leie ut skattefritt
 • Hvilke fradrag du kan gjøre ved skattepliktig utleie
 • Hvordan du selger bolig og hytte skattefritt
 • Hvordan du beregner gevinsten hvis du selger med skatteplikt
 • Kort om formuesskatt bolig og hvordan du klager
 • Kort om eiendomsskatt og hvordan du klager