Videocation

Videocation - Muskel- og skjelettplager - når kroppen krangler - Linda Hannevold Holt

De aller fleste opplever å få smerter i muskler og ledd. Noen er mer plaget enn andre. I dette kurset vil du få kunnskap om muskel- og skjelettplager, hvordan bildet og håndtering av slike plager har endret seg og hva du selv kan gjøre for å få en hverdag som fungerer best mulig for deg. Kunnskapen gir deg trygghet til å ta gode helsevalg, både på jobb og fritid.

 1. Linda Hannevold Holt

 1. Introduksjon til kurs

 2. Hva er smerter?

 3. Smerter i et helhetsperspektiv

 4. Helseplager er vanlig

 5. Ryggplager gjennom historien

 6. Fra skade til plage

 7. Hva vet vi om rygg- og nakkeplager i dag?

 8. Kunnskap som grunnlag for valgene vi gjør

 9. Egen forventning til mestring

 10. Trygg i jobb tross plager – ergonomi

 11. Hvordan kan du påvirke din egen hverdag?

 12. Kort oppsummert

 1. HMS, lover og regler

 • Hva er muskel- og skjelettplager
 • Skade versus plage
 • Smerter
 • Påvirkning på egen hverdag
 • Gode helsevalg
 • Mestring