Videocation

Videocation - Lær å lære – del 1: Bruksanvisningen til deg selv - Truls Paulsen

Kjører du bil, vet du at det er nyttig å vite hvordan bilen din fungerer: ratt, bremser, start og behov for drivstoff. På samme måte er det nyttig å vite litt om hvordan du selv fungerer når du prøver å lære. Hva skjer i hjernen når du lærer? Hvordan funger egentlig oppmerksomheten og hukommelsen din? Og hvordan henter hjernen inn informasjon fra sansene? Når du har en bedre forståelse av hvordan du selv fungerer, kan du ta bedre valg for å lære effektivt. Dette kurset legger også grunnlaget for å forstå Lær å lære del 2: Effektive strategier for læring. Spilletid: ca. 40 minutter

 1. Truls Paulsen

 1. Velkommen til Bruksanvining til deg selv

 2. Hvorfor du trenger å lære å lære

 3. Betydning av motivasjon i læring

 4. Slik motiverer du deg selv til å lære

 5. Hjernen er fleksibel

 6. Betydningen av søvn i læring

 7. Persepsjon

 8. Oppmerksomhet

 9. Hukommelse

 10. Oppsummering av "Bruksanvisningen til deg selv"

 1. Selvutvikling og karriere

 • Betydningen av motivasjon i læring
 • Hvordan hjernen fungerer når du lærer
 • Betydningen av søvn for læring
 • Hvordan hjernen henter inn informasjon fra sansene
 • Hvordan oppmerksomheten fungerer
 • Hvordan hukommelsen fungerer