Videocation

Videocation - Hvordan lykkes med avstandsledelse - Vigdis Austrheim

Dette kurset gir deg faglig påfyll og en struktur som løser utfordringer i forbindelse med å få med deg medarbeidere eller “stakeholders” som ikke sitter der du er, samt inspirere på avstand og følge opp. Når du er ferdig med kurset, kommer skuldrene dine til å senke seg i visshet om at du har blitt forstått, og at du oppfattes som tilgjengelig, mer tydelig og inspirerende som leder. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Vigdis Austrheim

 1. Introduksjon

 2. Sikre forståelse av felles mål og strategi

 3. Hvordan sette tydelige forventninger?

 4. Definer viktige begrep

 5. Hvordan følge opp mål?

 6. Bevisst i lederrollen som avstandsleder

 7. Inspirerende lederadferd

 8. Hvordan skape engasjement og eierskap på avstand?

 9. Engasjerende møter

 10. Hvordan bygge team når dere sitter på ulike lokasjoner?

 11. Hvordan forsterke tilhørighet?

 12. Endringsvillig og tilpasningsdyktig kultur

 13. Hvordan informere?

 14. God kommunikasjon på avstand

 15. Ulike informasjonskanaler og digitale verktøy

 16. Hvordan kan du se den enkelte til tross for avstand?

 17. Hvordan gi tilbakemeldinger?

 18. Hvordan gi anerkjennelse?

 19. Oppsummering

 1. Strategi og ledelse

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 • Bevissthet i lederrollen som avstandsleder
 • Målsetting, tydelighet og struktur
 • Prestasjonsstyring, inspirasjon og engasjement
 • Bygge gode team uavhengig av lokasjon.
 • Kommunikasjon, møtekultur og verktøy
 • Tilbakemeldinger og anerkjennelse