Videocation

Videocation - Styresammensetning og arbeidsform - Mette Fossum

Lær om styrearbeid i et bærekraftsperspektiv fra bærekraftguru Mette Fossum! Styret i et selskap er et besluttende organ. Alle medlemmene har et stort ansvar, og dette ansvaret blir ikke mindre når bærekraft blir en stadig viktigere del av virksomheten. I dette kurset får du perspektiver og historier som vil hjelpe deg i dette arbeidet – slik at dere kan bli et godt team som skaper masse verdi. Spilletid: ca. 45 minutter

 1. Mette Fossum

 1. Introduksjon

 2. Aksjeloven og styrearbeidet

 3. Styrets ansvar

 4. Styrets sammensetting

 5. Kvotering

 6. Eiernes makt og bærekraft

 7. Styrekomiteer og bærekraft

 8. Aktivt eierskap

 1. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Aksjeloven og styrearbeidet
 • Styrets ansvar og sammensetning
 • Kvotering
 • Eierens makt og bærekraft
 • Styrekomiteer og bærekraft
 • Aktivt eierskap