Videocation

Videocation - HMS for ledere i barnehage (AML § 3-5) - Karine Einang

Barnehagen er ofte barnas og de foresattes første møte med et annet miljø for barna enn hjemmet. Du som leder i barnehagen har ansvar for det aller kjæreste disse foreldrene har – nemlig barna deres. Riktig og god HMS er alfa og omega for enhver virksomhet, og Arbeidsmiljøløvens § 3-5 krever at du som leder kan dokumentere at du har fått opplæring i HMS-arbeid. Du og de ansatte skal jobbe med HMS i en arbeidshverdag der dere samtidig skal ta vare på andre mennesker, og det er ikke alltid lett å finne tid til dette arbeidet. Dere er inne i barnehagebygget, dere er ute på plassen, dere er på tur. Dere skal omgås foreldre som ikke kan samarbeide, barn som kan sette ting i halsen, dere skal bære tungt – og listen bare fortsetter. Forstår dere HMS, luker dere automatisk bort misforståelser, unødvendig stress og risikofylte situasjoner – både fysisk og psykisk. I dette kurset får du en grundig og lettfattelig innføring i HMS fra HMS-ingeniør og kursholder Karine Einang. Hvordan finner du frem i HMS-regelverket, og hvordan kan du jobbe systematisk med å tilfredsstille kravene? Svarene får du her, slik at du har alle forutsetningene du trenger for å drive et inkluderende arbeidsliv med senket sykefravær, styrket arbeidsmiljø og en kultur hvor alle medarbeidere er involvert i arbeidet de er satt til å utføre. Etter å ha tatt kurset setter du kunnskapen din på prøve i en 3D-spillsimulering av reelle situasjoner på arbeidsplassen. Her blir du stilt overfor problemstillinger knyttet til HMS gjennom interaktive historier, og du tar informerte valg basert på det du har lært. Slik oppnår du kursbevis på en engasjerende og givende måte.

 1. Karine Einang

 1. Introduksjon til kurset

 2. HMS i barnehage

 3. Din rolle er viktigere enn du tror

 4. HMS-regelverket – langt fra en jungel

 5. Mer lærdom fra Arbeidsmiljøloven

 6. Arbeidsgivers plikter

 7. Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning

 8. Varsling

 9. Systematisk HMS-arbeid

 10. Risikovurderinger

 11. Vernerunder som virkemiddel i arbeidsmiljøarbeidet

 12. Hjelperne i HMS-arbeidet: Bedriftshelsetjenesten

 13. Hjelperne i HMS-arbeidet: Verneombudet

 14. Hjelperne i HMS-arbeidet: Arbeidsmiljøutvalget

 15. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

 16. Krav til det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet

 17. Registrering av skader og sykdommer

 18. Kontrolltilltak i virksomheten

 19. Informasjon og kommunikasjon

 20. Konflikter

 21. Avslutning

 1. HMS, lover og regler

 • Arbeide systematisk med HMS-regelverket for å tilfredsstille kravene
 • Forstå arbeidsgivers plikter og arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
 • Utføre en enkel risikovurdering
 • Bygge et solid omdømme som følge av forståelsen av HMS-arbeid i alle ledd
 • Verneombudet, AMU og BHT sine roller i HMS-arbeidet
 • Drive et inkluderende arbeidsliv for å senke sykefraværet, styrke arbeidsmiljøet, og sørge for at alle blir involvert i arbeidet de er satt til å utføre
 • Håndtere konflikter på en slik måte at virksomheten kommer styrket ut av den