Videocation

Videocation - Virkemiddelapparatet for gründere - Pål Hoff

Dette kurset tar for seg de viktigste støtteordningene for norske oppstartsbedrifter. Du lærer hvordan de fungerer, likheter og ulikheter mellom dem og hvordan de samspiller. Du vil også få et konkret bedriftseksempel. Spilletid: ca. 1 time

 1. Pål Hoff

 1. Introduksjon til kurset

 2. Om selskapsform og virkemiddelapparatet

 3. Oversikt over de viktigste ordningene

 4. Markedsavklaringstilskudd

 5. Kommersialiseringstilskudd

 6. Oppstartslån

 7. SkatteFunn

 8. KaptialFunn

 9. Dagpenger under etablering

 10. Bedriftseksempel

 1. HMS, lover og regler

 2. Innovasjon og entreprenørskap

 • Oversikt over de viktigste støtteordningene i Norge.
 • Hvor mye støtte du kan få i kroner og øre, samt hvor stor andel av kostnadene dine du kan få dekket prosentvis
 • Oversikt over hva som er vanlig arbeidsmengde knyttet til å skrive en søknad, og hvor stor sjanse du statistisk sett har for å lykkes
 • Gjøre en god kost/nytte-vurdering av hvilke ordninger du bør bruke tid på å søke på
 • Hva du bør legge vekt på dersom du bestemmer deg for å søke