Videocation

Videocation - Skap varig endring med mentorprogram! - Lisa Ann Cooper

Ønsket om å bli bedre på mangfold og inkludering er der hos mange bedrifter, både av moralske og business-relaterte grunner – men det kan likevel være vanskelig å få til i praksis. I dette kurset lærer du hva et mentorprogram egentlig innebærer og hvorfor det funker, og hvordan du kan komme i gang med et internt eller eksternt mentorprogram på din arbeidsplass. En mangfoldig arbeidsplass og et inkluderende miljø kommer nemlig ikke av seg selv, men med tipsene du får i dette kurset blir det litt enklere å ta fatt på prosessen! Fremført av Kristina Hallvik

 1. Lisa Ann Cooper

 1. Introduksjon til kurset

 2. Kompetanse eller kontakt som virkemiddel for endring?

 3. Hva er mentorprogram, og hva sier forskningen?

 4. Forskjellige typer eksterne mentorprogrammer

 5. Definer behovet og formålet med programmet

 6. Hvordan lager du innhold og struktur for mentorprogram?

 7. Rekruttering og matching

 8. Opplæring og oppstart

 9. Måling av effekt av programmet

 10. Fallgruver

 11. Avslutning

 1. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 2. Selvutvikling og karriere

 • Være i stand til å forklare for dine kollegaer og ledere hvordan et mentorprogram kan styrke din virksomhets mangfoldskompetanse.
 • Være i stand til å starte et eksternt mentorprogram
 • Være i stand til å måle effekten av programmet