Videocation

Videocation - Grunnkurs i kontraktsarbeid

Dette kurset gir deg en innføring i spillereglene for kontrakter. Du lærer om viktige grunnprinsipper, og hvem som kan inngå avtaler for bedriften. Spilletid: ca. 30 minutter

  1. Per-Jakob Haakstad

  1. Introduksjon

  2. Om grunnprinsipper

  3. Når inngås avtaler?

  4. Hvem kan inngå avtaler?

  5. Hvordan lage og forstå avtaler?

  6. Avtaler som ikke holdes

  1. Arbeidsrett og juridiske problemstillinger

  • Hvordan inngå og bruke avtaler på riktig måte
  • Unngå fallgruver