Videocation

Videocation - Fremtidens kundeservice - Marcus Garberg

Ønsker du å forstå hvilken rolle kundeservice vil ha i fremtiden – både innad i organisasjonen og for kundene dine? I dette kurset lærer du om hvordan ny teknologi påvirker måten vi interagerer med kundene på, og hvordan du kan sikre at all interaksjon kan bygge opp under selskapets kundesentriske forbedringskultur. Du vil bli kjent med utviklingen i kundeservice sin rolle overfor både kunde og organisasjonen. Dette er bakteppet for en introduksjon til nye fremvoksende teknologier og noen enkle prinsipper for hvordan vi bør forholde oss til kundereisene i et kundeserviceperspektiv. Spilletid: ca. 1 time

 1. Marcus Garberg

 1. Kundeservice – hva er poenget?

 2. Hva kundeservice har vært

 3. Hva kundeservice kan bli

 4. Digital transformasjon i kundeservice

 5. Forstå behovet

 6. Fange kunden

 7. Rute kunden

 8. Dekke behovet

 9. Lære om interaksjon

 10. Fikse rotårsaken

 11. Lede forbedring og realisere verdi

 12. Oppsummering

 1. Digitalisering og teknologi

 2. Salg og kundeutvikling

 • Kundeservice i en historisk kontekst
 • Ny teknologi og nye forretningsmodeller
 • Være i stand til å forstå behovet for kundeservice i en historisk kontekst
 • Være i stand til å forstå hvordan du kan identifisere og håndtere ulike typer kunder gjennom etablerte metoder og rammeverk
 • Være i stand til å forstå hvordan organisasjonen og kundeservicefunksjonen må jobbe sammen for å sikre trygg, effektiv og verdifull behandling av kunden gjennom hele kundereisen
 • Være i stand til å synliggjøre overfor resten av organisasjonen verdien av å samarbeide med og investere i god kundeservice