Videocation

Videocation - Medarbeidersamtalen 2.0 - Rune Semundseth

...fra pliktløp til moderne medarbeidersamtaler. Dette kurset tilbyr nye grep og metoder du kan bruke for å få mer ut av medarbeidersamtalene. Både forberedelser og oppfølging fungerer best når individet tas på alvor og alle forstår at det dreier seg om en medarbeidersamtale – og ikke en ledersamtale. Når disse nye og innovative prosessene i tillegg digitaliseres, vil det optimale samspillet mellom leder og medarbeider realiseres – både i forberedelser, selve samtalen og oppfølgingen. Medarbeidersamtalen 2.0 er det eneste samtalekonseptet i Norge som både er individtilpasset og som samtidig benytter moderne teknologi i både forberedelser og oppfølging av konkret output fra samtalene. Spilletid: ca. 1 time

 1. Rune Semundseth

 1. Introduksjon

 2. Status i dag og hvorfor Medarbeidersamtalen 1.0 har fungert dårlig

 3. Nye, involverende grep som skaper noe annet

 4. De fire fasene i arbeidet med moderne medarbeidersamtaler

 5. Nye mål og ambisjoner for å lykkes med samtalen

 6. Sett av tid til å designe den nye samtalen

 7. MAT-praten og ferdighetskontrakten

 8. Co-creation: 10 spørsmål og den samskapte agendaen

 9. Andre forberedelser til samtalen

 10. Samtalens avgjørende øyeblikk

 11. Hva er å lytte?

 12. HELP-metoden for coachende samtaler

 13. Hvordan følge opp alle tiltakene

 14. Oppsummering

 1. Organisasjonsutvikling og HR

 • Forstå og videreutvikle konkrete arbeidsoppgaver og ansvarsområder
 • Forstå og videreutvikle arbeidssituasjonen, arbeidsmiljøet samt de viktigste relasjonene
 • Kompetanseutvikling – hvilke ferdigheter og kunnskapsområder skal en medarbeider besitte?
 • Konkretisere motivasjonskilder i medarbeidersamtalen og hva som skaper mening og tilhørighet i arbeidssituasjonen
 • Smarte involveringsmetoder