Videocation

Videocation - Påbygging til gult belte i Lean Six Sigma - Sidsel Winther Storaas

I 1986 introduserer Motorola “Six Sigma” der man løser problem ved prosjektmetoden kjent som DMAIC og innfører bruk av fargede belter som en måte å vise kompetansenivå. Samtidig, i Japan, endrer man fra Total Quality Control til Total Quality Management, som får stor interesse i vesten. Gjennom vestlige studier og bøker kommer etterhvert begrepet “Lean” opp som en konkurrerende metode til Six Sigma, med egne metoder og tilnærminger inspirert av Toyotas suksess på kvalitet og forbedring. Noen år senere finner flere utøvere av disse fagene at det er bedre å kombinere verktøykassene og metodene og Lean Six Sigma er født. Gjennom denne påbyggingen til kurset “Lean, kvalitet og kontinuerlig forbedring” kan du få kompetansebevis for Gult Belte innen Lean Six Sigma. Det innebærer at du kan delta som et verdifullt medlem av ethvert forbedringsprosjekt og kanskje selv gjennomføre enkle forbedringer på din arbeidsplass. Spilletid: ca. 3 timer og 30 minutter

 1. Sidsel Winther Storaas

 1. Introduksjon til kurset

 2. Kjør forbedringsprosjekt, målrettet og proft med DMAIC

 3. Bli kvitt sløsingen. Bli kjent med Muri Mura Muda

 4. Bli i stand til å ta beslutninger basert på data og fakta med Basic statistikk og variasjon

 5. DOWNTIME - 8 former for sløsing - bare å bli kvitt, først som sist

 6. Har du et genuint og inderlig ønske om å levere bra saker? Da har du en Kvalitetstankegang

 7. Glitrende, eminent, fantastisk, strålende - Skap “Business Excellence” (Business Excellence er fullt mulig!)

 8. Sett prosesser, oppgaver og alt dere gjør sammen som et system - Systemtankegang

 9. Hva vil du med kvaliteten? Velger du Big Q eller little q – strategisk eller operativ kvalitetsledelse? Gjør som Ole Brumm. Velg begge deler! copy

 10. Lær av Kennedy - bruk Team-tankegang og ikke gruppetenkning

 11. Skap attraktiv kvalitet med Kanomodellen

 12. Evighetshjulet mellom standard arbeid og forbedring - SDCA:PDCA – Standardise vs Plan - Do - Check - Act

 13. Hvem er interessert i det du holder på med? Gjør en Stakeholderanalyse (interessentanalyse)

 14. Sikre suksess i prosjekt med Risikoevaluering og risikostyring

 15. Imponer ledelsen med en enkel problembeskrivelse, A3

 16. Hva er det egentlig du skal levere i forbedringsprosjektet? Du trenger et Prosjektmandat

 17. Kartlegg prosessen din med SIPOC!

 18. Hva er det egentlig de vil ha? Lytt til “Kundens stemme”

 19. Pass på at du leverer det kundene ønsker - det som er kritisk til kvalitet – Critical to Quality

 20. Identifiser de viktigste driverne i en prosess med Y = f(x)

 21. Finn flyten fra kundens perspektiv med Flyteffektivitetsanalyser – Flow Efficiency Analysis, FEA

 22. Visualiser prosessen og se hvor dere sløser med verdistrømskartlegging

 23. Pareto - let etter de vitale få (20:80-regelen)

 24. Briljér i møtene med gode Grafer og diagrammer

 25. Hent frem kreativiteten i teamet med idémyldring - Brainstorming

 26. Prosesskartlegging. Hva gjøres? Hva skjer? (Kartlegg prosessene dine for å finne ut hva som egentlig gjøres og hva som faktisk skjer.)

 27. Kom til kjernen av problemene med Rotårsaksanalyse

 28. Rotårsaksanalyse - Finn frem 5-åringen i deg og spør hvorfor, hvorfor, hvorfor - minst ganger. 5WHYs eller 5* hvorfor

 29. Organisere ulike teorier om årsaker med Årsak:virkning – fiskeben - Ishikawa - diagram

 30. Sigma-beregninger - hvor presis er du i dine leveranser? Hvor mange defekter tillater du at kunden oppdager?

 31. Er det verdt å gjennomføre? Gjør en kost:nytte-vurdering!

 32. Gjør implementeringen lett med en Kommunikasjonsplan

 33. Løsningsmatrise

 34. Start ryddejobben og gjør alt rent, pent, klart og ryddig rundt deg med 5S (5S – sortere, systematisere, skinne, standardisere og sikre.)

 35. Pokayoke – feilsikring – eller idiotsikring, om du vil.

 36. Få oversikt med forbedringstavler

 37. Kontrolldiagram - ingen prosess er komplett uten

 38. Hvitt belte - et sted må reisen starte

 39. Gult belte - når du skal bidra til forbedring

 40. Prosesseier - tar ansvar for kvalitet, faglig integritet og kontinuerlig forbedring for sine prosesser

 41. Joseph Juran - du må snakke “pengenes språk”

 42. Walter A. Shewhart - opphavet til PDCA og statistisk prosesskontroll

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 • Introduksjon til Lean Six Sigma DMAIC-metode
 • Benytte vanlige forbedringsverktøy/grunnleggende forbedringsmetoder
 • Introduksjon til team og teamtankegang, prosess og prosesstankegang
 • Kjennskap til DMAIC som prosess og prosjektmetode
 • Kjennskap til noen nyttige verktøy for oppstart av forbedringsreisen
 • Ferdigheter til å gjennomføre enkle forbedringer og delta som team-medlem på større forbedringsprosjekter