Videocation

Videocation - Grunnkurs i arbeidsrett – ansettelser og oppsigelser - Per-Jakob Haakstad

Ansettelser og oppsigelser er viktige prosesser når selskaper skal utvikle seg. Dette kurset gir deg en innføring i de juridiske spillereglene for både ansettelser og oppsigelser, samt nyttig kunnskap om korrekte prosesser og handlingsrom. Spilletid: ca. 45 minutter

 1. Per-Jakob Haakstad

 1. Introduksjon

 2. Ansettelser – del 1 – om fremgangsmåten

 3. Ansettelser – del2 – om din valgfrihet

 4. Om selve ansettelsen

 5. Om oppsigelser – en første oversikt

 6. Oppsigelser p.g.a. arbeidstakeren

 7. Oppsigelser p.g.a. bedriften

 8. Formell saksbehandling før oppsigelse

 9. Selve oppsigelsen

 1. HMS, lover og regler

 • Hvordan du sikrer at ansettelser blir lovlige
 • Oppsigelser utført på korrekt måte
 • Når du bør oppsøke juridiske råd