Videocation

Videocation - Kom i flyt på jobb! - Nina Hanssen

Hva er flyt? Jo – det er den kreative tilstanden du er i når du er så engasjert og oppslukt av det du driver med, at du glemmer tid og sted. Faktisk påvirker flyt både effektivitet, produktivitet og resultater – og mange bedrifter bruker flyt bevisst for å få et bedre arbeidsmiljø og mer glede. For det er fullt mulig å legge tilrettelegge for flyt! Det innebærer å planlegge og tenke annerledes rundt faste rutiner, og det er akkurat det du lærer å gjøre i dette kurset. Du vil også lære om mulige hindringer som blokkerer for den gode flyten. Et godt arbeidsliv er et variert arbeidsliv der hele arbeidsmiljøet trives. Flyt gir engasjert konsentrasjon, økt effektivitet og kan være din nøkkel til trivsel og en rikere hverdag der du jobber. Spilletid: ca. 1 time

 1. Nina Hanssen

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hva er flyt?

 3. Hvordan kommer du i flyt?

 4. Hva gjør flyt med deg?

 5. Sammenhengen mellom flyt og kreativitet

 6. Flytevnen i en multitaskende kultur

 7. Uklare mål fra ledere

 8. Manglende tilbakemeldinger

 9. Angst, uro og stress for ikke å strekke til

 10. Hva fremmer flyt i en hektisk hverdag?

 11. Ferdigheter som fremmer flow

 12. Skap gnist med flyt

 13. Oppsummering

 1. Selvutvikling og karriere

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 • Hva flyt er, og hvordan det er nyttig i arbeidslivet
 • Hvordan flyt kan være en ressurs for ledere
 • Hva som hindrer flyt, og hvordan vi kan komme oss forbi det
 • Hvordan legge til rette for flyt på arbeidsplassen