Videocation

Videocation - Innføring av agile – eller smidige – arbeidsformer

En av de virkelig store trendene i arbeidslivet, er agile – eller smidige – arbeidsformer. Fra sitt opprinnelige utspring i IT, brer agilitet seg nå ut i hele organisasjonen, og stadig flere tar det i bruk – både i offentlig og privat sektor. Organisasjoner som er gjennomført agile i sin arbeidsform, knytter alle aktiviteter i organisasjonen sammen, fra visjon, via strategi, og gjennom alle former for verdiskapning frem til kundene. Jobber du som operativ eller administrativ leder, som deltaker i team, i HR eller som prosjektleder, er dette kurset for deg. Hva er smidighet, og hvordan bygger dere en smidig organisasjon? Svarene får du her.

 1. Jon Urdal

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hvem er de agile organisasjonene og hva ønsker de å oppnå?

 3. Fra fossefall til smidighet

 4. Det agile manifestet, verdiene og prinsippene

 5. Arven fra Lean

 6. Den lean-agile tankegangen

 7. Det agile teamet

 8. Scrum – teamets arbeidsform

 9. Kanban – teamets arbeidsform

 10. Kapasiteten i agile team

 11. Stop starting – start finishing: Hvordan prioritere?

 12. En agil organisasjon i fugleperspektiv

 13. Den agile lederen

 14. Agile verdistrømmer

 15. Den agile reisen – hvordan vi skalerer

 16. Agil målsetting og måloppfølging

 17. Oppsummering av agile arbeidsformer

 1. Digitalisering og teknologi

 2. Videocations nylanseringer

 3. Organisasjonsutvikling og HR

 • Prinsipper ved agile arbeidsformer
 • Koblingen mellom kundesentrisitet og smidig verdiskapning
 • Forskjeller mellom agile arbeidsformer og tradisjonell verdiskaping
 • Hvordan skape kontinuerlig kundeverdi
 • Prioriteringsmetoder, oppgaveestimering og beregning av kapasitet
 • Binde sammen strategi, mål, utførelse og læring med smidighet
 • Hvordan bli en agil leder