Videocation

Videocation - Innføring av agile – eller smidige – arbeidsformer - Jon Urdal

En av de virkelig store trendene i arbeidslivet, er agile – eller smidige – arbeidsformer. Fra sitt opprinnelige utspring i IT, brer agilitet seg nå ut i hele organisasjonen, og stadig flere tar det i bruk – både i offentlig og privat sektor. Organisasjoner som er gjennomført agile i sin arbeidsform, knytter alle aktiviteter i organisasjonen sammen, fra visjon, via strategi, og gjennom alle former for verdiskapning frem til kundene. Jobber du som operativ eller administrativ leder, som deltaker i team, i HR eller som prosjektleder, er dette kurset for deg. Hva er smidighet, og hvordan bygger dere en smidig organisasjon? Svarene får du her. Spilletid: ca. 2 timer og 30 minutter

 1. Jon Urdal

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hvem er de agile organisasjonene og hva ønsker de å oppnå?

 3. Fra fossefall til smidighet

 4. Det agile manifestet, verdiene og prinsippene

 5. Arven fra Lean

 6. Den lean-agile tankegangen

 7. Det agile teamet

 8. Scrum – teamets arbeidsform

 9. Kanban – teamets arbeidsform

 10. Kapasiteten i agile team

 11. Stop starting – start finishing: Hvordan prioritere?

 12. En agil organisasjon i fugleperspektiv

 13. Den agile lederen

 14. Agile verdistrømmer

 15. Den agile reisen – hvordan vi skalerer

 16. Agil målsetting og måloppfølging

 17. Oppsummering av agile arbeidsformer

 1. Digitalisering og teknologi

 2. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 3. Innovasjon og entreprenørskap

 • Prinsipper ved agile arbeidsformer
 • Koblingen mellom kundesentrisitet og smidig verdiskapning
 • Forskjeller mellom agile arbeidsformer og tradisjonell verdiskaping
 • Hvordan skape kontinuerlig kundeverdi
 • Prioriteringsmetoder, oppgaveestimering og beregning av kapasitet
 • Binde sammen strategi, mål, utførelse og læring med smidighet
 • Hvordan bli en agil leder