Videocation

Videocation - Hva betyr sirkulær økonomi for din bedrift? - Kaia Østbye Andresen

Hvordan vil en fremtid som går i sirkel se ut? Få et spennende innblikk i fremtiden og hvordan du kan tilpasse din bedrift for en økonomi i endring. Målet med dette kurset er å gi deg en innføring i begrepet sirkulær økonomi og vise deg noen metoder til hvordan du kan tenke og jobbe med dette i en virksomhet. Vårt enorme ressursforbruk er en av kildene til klima- og naturkrisen og det er ingen tvil om at vi ikke kan fortsette denne utviklingen fremover. Vi bruker langt mer ressurser enn det som er forsvarlig og må endre måten vi produserer og forbruker på. Derfor er det godt vi har en løsning. Og det er sirkulærøkonomien. I kurset blir du kjent med utfordringene i dagens økonomiske modell og hva som kjennetegner en fremtid som går i sirkel. Du blir bedre kjent med hva myndighetene vil kreve på dette feltet fremover, fra EUs handlingsplan til nasjonale reguleringer. Ikke minst vil du få verdifull kunnskap om hva næringslivet kan gjøre for å ta del i de nye løsningene. Du vil lære hva som kjennetegner sirkulære forretningsmodeller, og hvordan du kan begynne med en sirkulær omstilling i din bedrift. Kurset passer for alle som er interessert i å lære mer om bærekraft og sirkulære forretningsmodeller.

 1. Kaia Østbye Andresen

 1. Bli med inn i fremtiden

 2. En lineær økonomi

 3. EUs sirkulære handlingsplan

 4. Norges sirkulærstrategi

 5. Fremtiden går i sirkel

 6. Sirkulære forretningsmodeller

 7. Hvor skal vi gjøre innsatsen?

 8. Hva bør næringslivet gjøre?

 9. Skifts 10 prinsipper

 1. Videocations nylanseringer

 2. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Lineær økonomi
 • EUs sirkulære handlingsplan
 • Sirkulær økonomi
 • Sirkulære forretningsmodeller
 • Bransjespesifikke utfordringer og løsninger
 • Næringslivets rolle